Engelsk språkopplæring

juli 27, 2018 Av Av fordi

Engelsk språkopplæring

Stor for australske forhold (kun 20 millioner innbyggere over hele kontinentet) masse innvandrere betyr, at utdanningssystemet også måtte tilpasse seg dette fenomenet.

Det er spesialskoler for innvandrerbarn i Australia, der det er lagt særlig vekt på å lære engelsk.

Det er begge barneskolene, så vel som gjennomsnitt. Disse skolene kalles intensiv engelsk – i tillegg til alle fagene som en student trenger å vite på et gitt utdanningsstadium, legger skolen ekstra vekt på det engelske språket. En slik skole gir et studieår.

I tillegg til grunnskole og videregående opplæring har Australia et stort antall av alle typer skoler og språkkurs – på forskjellige ferdighetsnivåer og til forskjellige priser.

Velge riktig måte, for å øke nivået ditt på engelsk, det skal ikke utgjøre noen vanskeligheter.

Polske studenter som bestemmer seg for å lære engelsk i Australia, registrerer seg ofte for språkkurs som varer fra og med 12 gjøre 24 uker. Valget av kurslengden avhenger hovedsakelig av nivået på språkkunnskaper, og også fra målet om å lære – både generell språkopplæring er mulig, samt spesialiserte fag, f.eks.. Forretningsengelsk.

Språkskoler undervises vanligvis på dagtid, det er imidlertid unntak, og noen skoler kjører kveldskurs.