Grunnskoleutdanning

juli 27, 2018 Av Av fordi

Grunnskoleutdanning

Et barns læring begynner i alderen 6 år, det eksisterer imidlertid i de fleste grunnskoler som er relevante for oss “barnehager” – et barn kvalifiserer for en slik klasse selv i alderen 4 år. Disse klassene er valgfrie, de hjelper imidlertid til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter som senere blir brukt i normal utdanning.

Grunnskolen inkluderer 6 års studier, studenten fullfører den i en alder av 18 år 12. Året er delt inn i fire semestre, begynnelsen av skoleåret er i januar. Studentene har to ukers pauser mellom semestrene.

På slutten av skoleåret er sommerferien lengre og utgjør 1,5 måned.

Grunnskoleutdanning i Australia har form av tematiske blokker – det vil si at det ikke er noen separate undervisningsfag her.

Svært ofte bruker lærerne metoden for selvutvikling av emner av studenter – selvfølgelig med hjelp av en lærer, som skal hjelpe til med å tilegne seg evnen til selvstendig å tilegne seg kunnskap og analysere informasjon.

Interessant, det er ingen karakterer i grunnskolen, og heller ingen lekser – kunnskap overføres og konsolideres bare i skoletimene.

På slutten av året får studentene en skriftlig rapport som beskriver studentens fremgang. Hvis resultatene er veldig gode og studenten er foran klasseprogrammet, kan oppgraderes til en eldre klasse. Dette gjøres på forespørsel fra læreren.