Universiteter og høyskoler

juli 27, 2018 Av Av fordi

Universiteter og høyskoler

De aller fleste universitetene i Australia er offentlige universiteter. Kun 2 ut av 39 universitetene som opererer i dette landet er private.

Utdanning i høyere utdanning betales, ordrekostnader bør regnes med 15 tusen AUD, og i noen tilfeller kan dette beløpet være enda flere ganger høyere.

Forutsetningen for opptak til studier er et videregående diplom og et minimum fullført 12 års studier. Det skjer veldig ofte, at for opptak til et bestemt studieretning, må karakterene til de viktigste fagene være høyere enn 90 prosent. Så den avgjørende faktoren er sertifikatkonkurransen.

Studieåret ved et australsk universitet går fra mars til november, mellom semestrene har studentene en pause på flere uker, lengden avhenger av det spesifikke universitetet.

Utdanning i høyere utdanning består av to trinn:

– lavere, som vanligvis inkluderer 3 års studier, maksimalt 6 år i noen tilfeller, og gjennomføring av denne typen studier gir utdanning som kan sammenlignes med den polske bachelorgraden;

– doktorgrad, avanserte studier oftest i form av et forskningsprosjekt, disse studiene er sjelden valgt – ofte fullfører unge mennesker universitetsutdanning på bachelornivå og begynner sin profesjonelle karriere.