Grundskoleutbildning

Juli 27, 2018 Av Förbi därför att

Grundskoleutbildning

Ett barns inlärning börjar vid åldern 6 år, det finns dock i de flesta grundskolor som är relevanta för oss “förskolor” – ett barn kvalificerar sig för en sådan klass även i åldern 4 år. Dessa klasser är valfria, de hjälper dock till att förvärva grundläggande färdigheter som senare används i normal utbildning.

Grundskolan inkluderar 6 års studier, studenten avslutar den vid 18 års ålder 12. Året är uppdelat i fyra terminer, början av läsåret är i januari. Studenterna har två veckors pauser mellan terminerna.

I slutet av läsåret är sommaruppehållet längre och uppgår till 1,5 månad.

Grundutbildningen i Australien har formen av temablocker – det vill säga det finns inga separata undervisningsämnen här.

Mycket ofta använder lärare metoden för självutveckling av ämnen av studenter – naturligtvis med hjälp av en lärare, som ska hjälpa till att förvärva förmågan att självständigt förvärva kunskap och analysera information.

Intressant, det finns inga betyg i grundskolan, och inte heller några läxor – kunskap överförs och konsolideras endast under skollektioner.

I slutet av året får studenterna en skriftlig rapport som beskriver studentens framsteg. Om resultatet är mycket bra och eleven ligger före klassprogrammet, kan uppgraderas till en äldre klass. Detta görs på begäran av läraren.