Universitet och högskolor

Juli 27, 2018 Av Förbi därför att

Universitet och högskolor

De allra flesta universitet i Australien är offentliga universitet. Endast 2 ut ur 39 de universitet som är verksamma i detta land är privata.

Utbildning i högre utbildning betalas, orderkostnader bör räknas med 15 tusen AUD, och i vissa fall kan detta belopp vara ännu fler gånger högre.

Förutsättningen för antagning till studier är ett gymnasieexamen och ett minimum genomfört 12 års studier. Det händer mycket ofta, att för antagning till ett visst ämnesområde måste betygen för de viktigaste ämnena vara högre än 90 procent. Så den avgörande faktorn är certifikatkonkurrensen.

Studieåret vid ett australiskt universitet löper från mars till november, mellan terminerna har studenterna en paus på flera veckor, vars längd beror på det specifika universitetet.

Utbildning i högre utbildning består av två steg:

– grundutbildning, som vanligtvis inkluderar 3 års studier, maximalt 6 år i vissa fall, och genomgången av denna typ av studier ger utbildning som är jämförbar med den polska kandidatexamen;

– doktorand, avancerade studier oftast i form av ett forskningsprojekt, dessa studier väljs sällan ut – oftast avslutar ungdomar universitetsutbildning på kandidatnivå och börjar sin yrkeskarriär.