Australia klimat

20 maja, 2019 Off By kuba

Australia klimat

Australia w całości położona jest na półkuli południowej. Zdecydowaną większość jej terytorium obejmuje swym zasięgiem strefa klimatu zwrotnikowego kontynentalnego suchego lub wybitnie suchego. W klimacie tym dominują duże wahania temperatur w ciągu doby, a także nikłe ilości opadów.

Wschodnia część kraju charakteryzuje się klimatem wilgotnym, zaś tereny położone na północy kontynentu leżą w strefie klimatu podrównikowego. Tę część Australii cechuje wysoka średnia temperatura roczna i mała amplituda temperatur, a także występowanie pory suchej i deszczowej.

Klimat podzwrotnikowy morski można odczuć na terenach południowo-zachodnich i południowo-wschodnich wybrzeży. Charakteryzuje się on zimową porą opadową i suchymi latami. Jego zasięg obejmuje także Tasmanię, na którą spada zdecydowanie najwięcej opadów w ciągu roku – ponad 2 000 mm.

Klimat kształtowany jest przez szereg zmiennych, do których niewątpliwie należy zaliczyć: zwartość kontynentu, otoczenie przez stosunkowo ciepłe wody oceanów, równinny typ powierzchni, brak pasm górskich układających się wzdłuż równoleżników oraz niewielką powierzchnię samego kontynentu.

Australia przez to, że leży na półkuli południowej, posiada odwrócone pory roku w stosunku do północnej części globu ziemskiego. Styczeń jest tu gorący i suchy, zaś lipiec jest najchłodniejszym miesiącem w roku.

Najchłodniejszy klimat panuje w Alpach Australijskich, gdzie w czasie zimy utrzymuje się nawet krótkotrwała pokrywa śnieżna. Samo serce kontynentu otrzymuje niewielką ilość opadów, co spowodowane jest m. in. występowaniem Wielkich Gór Wododziałowych, będących naturalną barierą dla wilgotnych mas powietrza morskiego. Po wschodniej stronie pasma górskiego opady miejscami przekraczają 1000 mmm, zaś w części zachodniej wynoszą 500 mm. Najmniejszymi opadami charakteryzuje się centralna część kontynentu, gdzie opady wynoszą 150 mm.

Średnia temperatura powietrza w ciągu wakacyjnych miesięcy – lipiec i sierpień – wynosi około 20-25 °C, ale na południowym wschodzie i Tasmanii może spaść do 10°C, a w górach nawet do 5°C. Północno-wschodnie tereny Australii w styczniu zmagają się z wysokimi temperaturami, dochodzącymi średnio do 34°C.