Emigracja do Australii

12 czerwca, 2018 Off By kuba

Emigracja do Australii

System przyznawania wiz do Australii jest dosyć skomplikowany i następują w nim częste zmiany. Nie znaczy to jednak, że nie warto ubiegać się o wizę australijską. Nie jest wcale trudno ją dostać. Zależy to jednak dość ściśle od naszych kwalifikacji zawodowych lub gotowości do zapłacenia określonej sumy pieniędzy za podjęte w Australii kursy lub studia. Gdy już zostanie nam przyznana wiza automatycznie możemy liczyć na to, że nasz partner/partnerka lub członkowie rodziny również ją otrzymają.

Wizy studenckie
Zanim wystąpi się o taką wizę należy postarać się wcześniej o miejsce na liście studentów wybranego przez nas kursu lub kierunku. To warunek jej otrzymania. Aplikacja o wizę studencką na dzień dzisiejszy kosztuje 550 dolarów australijskich. Do tego dochodzi koszt jednorazowych badań lekarskich oraz obowiązkowego ubezpieczenia na czas trwania wizy, oraz oczywiście koszty związane z kursem/studiami. Będąc w posiadaniu wizy studenckiej można ubiegać się o pozwolenie na pracę jednak wcześniej należy podjąć studia lub rozpocząć uczestnictwo w kursie.

Wiza studencka uprawnia do:
– studiowania w Australii
– przebywania w Australii partnera/partnerki oraz dzieci
– po podjęciu studiów do pracy w wymiarze 20 godzin tygodniowo w okresie studiów (trwania kursu) oraz w pełnym wymiarze w okresach wakacyjnych przerw od nauki
– twój członek rodziny może pracować do 20 godzin tygodniowo
– twój partner może studiować (brać udział w kursie) maksymalnie przez 3 miesiące, potem musi otrzymać własną wizę studencką

Sponsoring wizowy
W tym wypadku o wizę dla ciebie stara się pracodawca. On też pokrywa wszelkie koszty związane ze złożeniem wniosku. Pracodawca musi uzyskać aprobatę władz co do stanowiska na jakie chce cię zatrudnić. Wizę taką otrzymuje się maksymalnie na okres do 4 lat. Potem jednak można się starać o pozwolenie na stały pobyt. Członkowie rodziny posiadacza takiej wizy mogą przebywać w Australii i mają prawo do pracy oraz studiowania bez ograniczeń.

Małżeństwo/związek z Australijczykiem/Australijką
Po roku jego trwania masz prawo do wystąpienia o wizę. Na początku dostaje się ją na dwa lata z pełnym prawem do pracy/nauki jednak bez prawa do korzystania z państwowej służby zdrowia czy świadczeń socjalnych. Jeżeli po dwóch latach związek trwa nadal uzyskuje się status rezydenta z pełnymi prawami.

Wiza za kwalifikacje
(oraz wiek, doświadczenie zawodowe i znajomość angielskiego).  Obowiązuje system punktowy. Ilość punktów zależy od tego jak wysoko twój zawód znajdzie się w rankingu pożądanych w Australii profesji. Procedura jest czasochłonna jednak otrzymana wiza daje pełne prawo do życia i pracy w Australii, a po 4 latach można się ubiegać o australijskie obywatelstwo.

Wiza turystyczna
Przyznawana na okres do trzech miesięcy (istnieje opcja 6-cio i 12-sto miesięczna). Przyznawana w celach rekreacyjno-turystycznych. Koszt aplikacji wynosi 20 dolarów australijskich.

Wiza za zaproszeniem
Przyjeżdżający musi posiadać krewnego w Australii, na którego zaproszenie przyjeżdża. Krewny zobowiązuje się do sponsorowania gościa w czasie pobytu. Wiza obowiązuje przez 3 miesiące, 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach może być przedłużona do 12 miesięcy.

Istnieją również wizy biznesowe oraz wizy dla zasobnych emerytów, którzy chcą jesienią  życia cieszyć się w Australii.