Rodzina ortodoksyjnych Żydów

10 sierpnia, 2018 Off By kuba

W rodzinie ortodoksyjnych Żydów wszystko jest oparte na zasadach wiary, która jest ich wyrocznią i stanowi sens życia…

Witam Miłych Czytelników i uprzejmie zapraszam w dzisiejszym podróżniczym blogu, na bliższe poznanie życia rodziny Żydów ortodoksyjnych. Świat kobiet i mężczyzn znacząco się od siebie różni, i jest przypisany do wykonywania określonych ról, wszystko bowiem w rodzinie Żydów ortodoksyjnych jest oparte na zasadach wiary, która jest ich wyrocznią i stanowi sens życia.

Kacyk zawsze pomoże i wszelkie dylematy rozwiąże.

Typowa rodzina Żydów ortodoksyjnych, czyli charedim (Żydzi świeccy natomiast nazywani są chilonim) posiada swojego duchowego przewodnika w osobie kacyka. Jest ona ważną postacią ich życia, do której przychodzą po radę, wsparcie, i pomoc w istotnych dla nich sprawach.
Kacyk zawsze doradzi do jakiej szkoły mają pójść dzieci, udzieli porady w sprawie podjęcia pracy przez rodziców, ba, nawet wypowie jakie ubrania dzieci powinny nosić.
Trzeba wiedzieć że w społeczności charedim istnieje wiele sekt jak: Gur, Aleksander, Satmer, Slonim, które kierują się swym własnym kodeksem w sposobie ubierania się np: długości spodni czy kształtu i wysokości nakrycia głowy ( fedora, kippa).
Sama obecność kacyka zapewnia rodzinie Żydów ortodoksyjnych poczucie bezpieczeństwa i darzy świadomością że w obliczu problemów nie pozostaną sami.

Kobieta ognisko domowe pielęgnuje, i dzieci pilnuje.

Z podróżniczym blogiem możemy bliżej poznać jak kobieta odnajduje się w świecie kształtowanym przez ortodoksję. Jej rola głównie sprowadza się do bycia dobrą i przykładną żoną oraz matką, i kręci się wokół spraw domu i dzieci. Niewątpliwie łączy się to z dużym poświęceniem z jej strony, ogromną cierpliwością, gdyż na świat przychodzi nieraz kilkanaścioro dzieci.

Kobieta zazwyczaj nie pracuje zawodowo, gdyż zwyczajnie przy tak dużej gromadce potomstwa nie ma na to czasu. Jednak by zasilić budżet domowy, piecze ciasta, haftuje czy układa kwiaty, gdyż mała pensja jej męża nie jest w stanie wyżywić ją i dzieci.

Nieraz kobiety podejmują się pracować przy wyrobie naczyń liturgicznych służących w odprawianiu nabożeństw w synagodze lub zajmują się porządkowaniem świętych ksiąg. Zazwyczaj nie studiują, a jeśli już to na uczelniach religijnych.

Wszystko bowiem w rodzinie Żydów ortodoksyjnych jest oparte na zasadach wiary, która jest ich wyrocznią i stanowi sens życia.

Przestrzeganie zasad ortodoksji też ma ogromne znaczenie, a służąc przykładem stanowi je kuchnia w której przygotowuje się posiłki. Bardzo ważne jest gotowanie pokarmów mięsnych i mlecznych w ściśle przeznaczonych do tego naczyniach. Przy podawaniu ich na stół należy pamiętać o zachowaniu dwugodzinnej przerwy między daniami mięsnymi a mlecznymi. Są oddzielne szafki, stoły, obrusy dla naczyń do dań mięsnych, a inne do posiłków mlecznych. Niektóre bardziej ortodoksyjne gospodynie mają nawet dwie kuchnie! w których powstają odpowiednie potrawy.

Mężczyzna księgi studiuje i modlitwę kontempluje.

Podróżując w głąb świata mężczyzn, który jest raczej skryty i niedostępny, możemy stwierdzić że opiera się on głównie na trzech zasadniczych filarach którymi są: rodzina, modlitwa i nauka.

W tradycyjnej rodzinie Żydów ortodoksyjnych żona jest w domu, a mężczyzna ma szereg zajęć poza nim. Już rano po ablucji w mykwie (jest to łaźnia żydowska) udaje się na modlitwę do synagogi , potem kontempluje księgi- Torę i Gemarę w jesziwie lub koljeju. I tak kilka razy dziennie,a nieraz wieczorem ma spotkanie przygotowujące chłopców do uroczystości bar micwy. Praktycznie cały dzień jest zajęty. Jednak tak został wychowany, gdyż już od wczesnych lat dzieciństwa chłopców ukierunkowuje się na zostanie w przyszłości uczonym, wielu z nich marzy o byciu rabinem.

Cheder i jesziwa, czyli gdzie naukę się zdobywa.

Cheder tłumaczony z języka hebrajskiego znaczy sala lub pokój. Jest to szkoła żydowska mająca charakter religijny i dotowana jest przez gminę żydowską. Uczęszczają do niej chłopcy w wieku od 3- 5 lat, a pozostają do osiągnięcia 13- tego roku życia. Bowiem mając tyle lat są gotowi do uroczystości bar micwy, stają się członkami minjalu ( w skład wchodzi minimum 10 osób), który rozpoczyna ważne wydarzenia religijne. Zajęcia w chederze odbywały się w mieszkaniu nauczyciela- mełameda, i polegały one na czytaniu po hebrajsku z elementarza Reszit Daat, jak również z Księgi Kapłańskiej. Współczesny cheder posiada status religijnej szkółki niedzielnej, do której mogą uczęszczać również dziewczęta wieczorem po zajęciach w normalnej szkole, jak również czasami w niedzielę. Po ukończeniu chederu chłopcy kontynuują naukę w jesziwie, czyli wyższej uczelni rabinackiej. Rodzina Żydów ortodoksyjnych kładzie duży nacisk na pełne i kompletne w duchu religii wykształcenie potomka płci męskiej.

Dzisiejsze podróżnicze ścieżki perfum poprowadzą nas do…

Ambry (ambergis), która w przemyśle perfumeryjnym służy głównie jako utrwalacz, lecz w obecnych czasach została już zupełnie wyparta przez chemiczne substytuty. Ambrę zastępuje się podobną do niej zapachowo labdanum. Mamy jeszcze anyż, gdyż jego olejek świetnie prosperuje w przemyśle spożywczym i perfumeryjnym.

Drodzy Czytelnicy dziękuję, że znów nie zawiedliście i byliście z nami! Zapraszam na kolejne spotkanie z podróżami blog i pozostaję ufna że ponownie nas odwiedzicie.


Zdjęcie nr 1.
Zdjęcie przestawia Żydów zgromadzonych przy Ścianie Płaczu w czasie czytania Tory podczas uroczystości bar micwy.

Zdjęcie nr 2.
To zdjęcie również ukazuje świętujących Żydów podczas uroczystości bar micwy.