System edukacyjny w Australii

27 lipca, 2018 Off By kuba

System edukacyjny w Australii

System edukacyjny w Australii należy do najbardziej przemyślanych i najlepiej zorganizowanych na świecie. Według badań ogólnoświatowych organizacji edukacyjnych oraz organizacji międzypaństwowych jak ONZ Australia znajduje się w ścisłej czołówce państw z najlepszymi systemami edukacyjnymi, wyprzedzając takie kraje jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Chociaż główne założenia, na jakim opieraja się australijski system edukacji bardzo przypominają zarys systemu obowiązującego w USA i innych krajach zachodnich, cały szereg indywidualnych rozwiązań, często nie stosowanych nigdzie indziej na świecie sprawia, że co roku Australia jest uznawana za kraj oferujący doskonałe warunki nabywania wiedzy.

W szkolnictwie australijskim uczeń jest traktowany niezwykle indywidualnie. Szkoła uwzględnia indywidualne zainteresowania każdego z uczniów – a nauczyciel staje się przyjacielem, który zachęca do zdobywania wiedzy i stara się wzbudzić zainteresowanie zajęciami lekcyjnymi – zamiast tradycyjnej metody wymuszania przyswajania materiału.

W systemie edukacyjnym w Australii nie ma podręczników na szczeblu krajowym – najczęściej pomoce naukowe są przygotowywane przez samych nauczycieli, którzy mają tu bardzo szerokie możliwości, praktycznie nie ograniczane prawnie.

Oczywiście oznacza to, że w różnych szkołach programy nauczania mogą się różnić, w praktyce jednak nie ma to żadnego znaczenia, bowiem australijski system edukacyjny szczególny nacisk kładzie na zrozumienie tematów szkolnych oraz umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji, zamiast ich pamięciowego „wkuwania”.

Obowiązkowy system edukacji narzuca 10-letnią naukę, kończącą się w wieku 15 lat. Szczegółowe szczeble edukacji mogą się różnić w zależności od stanu. W Australii są zarówno szkoły publiczne – państwowe, jak i prywatne – zarówno świeckie jak i kościelne, wśród tych ostatnich znakomitą większość stanowią szkoły katolickie.

Generalnie występują cztery poziomy edukacji:
– szkoła podstawowa, Primary School
– szkoła średnia, High School
– szkoła zawodowa lub policealna, technikum, College
– szkoła wyższa, University