Nauka w szkole podstawowej

27 lipca, 2018 Off By kuba

Nauka w szkole podstawowej

Nauka dziecka rozpoczyna się w wieku 6 lat, istnieje jednak w większości szkół podstawowych odpowiednich naszej „zerówki” – dziecko kwalifikuje się do takiej klasy nawet w wieku 4 lat. Klasy te nie są obowiązkowe, pomagają jednak uzyskać podstawowe umiejętności wykorzystywane później w normalnej edukacji.

Szkoła podstawowa obejmuje 6 lat nauki, uczeń kończy ją w wieku lat 12. Rok jest podzielony na cztery semestry, początek roku szkolnego ma miejsce w styczniu. Pomiędzy semestrami uczniowie mają przerwy trwające dwa tygodnie.

Na koniec roku szkolnego przerwa wakacyjna jest dłuższa i wynosi 1,5 miesiąca.

Nauka w szkołach podstawowych w Australii odbywa się w formie bloków tematycznych – czyli nie ma tu wyodrębnionych przedmiotów nauczania.

Bardzo często nauczyciele stosują metodę samodzielnego opracowania tematów przez uczniów – oczywiście z pomocą nauczyciela, co ma za zadanie pomagać w nabyciu umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i analizowania informacji.

Co ciekawe, w szkołach podstawowych nie ma ocen, a także nie ma prac domowych – wiedza jest przekazywana i utrwalana wyłącznie w czasie trwania lekcji szkolnych.

Na koniec roku uczniowie otrzymują pisemny raport z wyszczególnionymi postępami ucznia. Jeśli wyniki są bardzo dobre i uczeń wyprzedza program danej klasy, może zostać przeniesiony do starszej klasy. Odbywa się to na wniosek nauczyciela.