Obywatelstwo australijskie

27 lipca, 2018 Off By kuba

Obywatelstwo australijskie

Pierwszym etapem procedury uzyskania obywatelstwa Australii jest złożenie zapisu na test wiedzy o Australii.
Test wiedzy o historii, tradycji, wartościach i symbolach Australii składa się z dwudziestu pytań w j. angielskim.
Test został sporządzony w wersji komputerowej i zawiera obowiązkowo trzy pytania dotyczące obowiązków i przywilejów obywateli australijskich. Aby zdać test należy odpowiedzieć poprawnie na 60% pytań (tj. 12 pytań), w tym na wszystkie trzy pytania z zakresu praw i obowiązków obywateli australijskich.

W przypadku testów zdawanych w Australii, wyniki będą podane kandydatom natychmiast po ukończeniu testu.
Osoby, które zdadzą test zostaną poinformowane o sposobie złożenia aplikacji.
Osoby, którym nie uda się zaliczyć testu dowiedzą się z którego działu ich wiedza okazała się niewystarczająca. Osoby, które nie zdały testu, mogą podejść do niego po raz kolejny.

Prawie wszyscy kandydaci są zobowiązani do przystąpienia do testu.
Wyjątek stanowią:
– osoby poniżej 18 roku życia – osoby powyżej 60 roku życia – osoby ze znaczącym uszkodzeniem narządów słuchu, mowy lub wzroku – osoby cierpiące na stałe upośledzenie fizyczne lub psychiczne, które uniemożliwia zrozumienie składanego wniosku o obywatelstwo – dzieci osób będących wcześniej obywatelami australijskimi lub dzieci obywateli australijskich urodzone w Papua przed 16.IX.1975 – bezpaństwowcy urodzeni w Australii.

Ceremonia – złożenie przysięgi
Finałowym etapem procesu jest złożenie przysięgi w trakcie ceremonii nadania obywatelstwa.
Z chwilą złożenia przysięgi, aplikant uzyskuje status obywatela Australii, czego dowodem jest Certifikat Obywatelstwa.

Tekst przysięgi brzmi następująco:

From this time forward, under God,
I pledge my loyalty to Australia and its people,
Whose democratic beliefs I share,
Whose rights and liberties I respect,
And whose laws I will uphold and obey.