Nauka języka angielskiego

27 lipca, 2018 Off By kuba

Nauka języka angielskiego

Olbrzymia jak na warunki australijskie (tylko 20 milionów mieszkańców na całym kontynencie) rzesza imigrantów oznacza, że również system edukacji musiał przystosować się do tego zjawiska.

W Australii istnieją wyspecjalizowane szkoły dla dzieci imigrantów, w którym szczególny nacisk kładzie się na naukę języka angielskiego.

Są to szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie. Szkoły te są nazywane Intensive English – oprócz wszystkich przedmiotów jakie musiałby znać uczeń na danym etapie nauki szkoła kładzie dodatkowy nacisk na język angielski. Szkoła taka przewiduje rok nauki.

Poza szkolnictwem podstawowym i średnim w Australii istnieje olbrzymia liczba wszelkiego typu szkół czy kursów językowych – na różnych poziomach zaawansowania i w różnych cenach.

Wybór odpowiedniego sposobu, aby podnieść poziom znajomości języka angielskiego, nie powinien nastręczać żadnych trudności.

Studenci z Polski decydujący się na naukę języka angielskiego w Australii najczęściej zapisują się na kursy językowe trwające od 12 do 24 tygodni. Wybór długości kursów zależy w głównej mierze od poziomu znajomości języka, a także od celu nauki – możliwa jest zarówno ogólna nauka języka, jak i wyspecjalizowana tematyka, np. Business English.

Nauka w szkołach językowych prowadzona jest przeważnie w ciągu dnia, są jednak wyjątki i niektóre szkoły prowadzą zajęcia wieczorne.