Uniwersytety i szkoły wyższe

27 lipca, 2018 Off By kuba

Uniwersytety i szkoły wyższe

Zdecydowana większość uniwersytetów w Australii to uczelnie publiczne. Tylko 2 spośród 39 działających w tym kraju szkół wyższych to uczelnie prywatne.

Edukacja w szkołach wyższych jest płatna, należy się liczyć z kosztami rzędu 15 tysięcy AUD, przy czym w niektórych przypadkach kwota ta może być nawet wielokrotnie wyższa.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdana matura oraz ukończone minimum 12 lat nauki. Bardzo często zdarza się, że do przyjęcia na określony kierunek oceny z najważniejszych przedmiotów muszą być wyższe niż 90 procent. Decyduje więc konkurs świadectw.

Rok akademicki na australijskim uniwersytecie trwa od marca do listopada, pomiędzy semestrami studenci mają do dyspozycji kilkutygodniową przerwę, której długość zależy od konkretnej uczelni.

Edukacja w szkolnictwie wyższym składa się z dwóch etapów:

– undergraduate, który zazwyczaj obejmuje 3 lata nauki, do maksymalnie 6 lat w niektórych przypadkach, a ukończenie tego typu studiów daje wykształcenie porównywalne z polskim tytułem licencjata;

– postgraduate, zaawansowane studia najczęściej w postaci projektu badawczego, studia te są rzadko wybierane – najczęściej młodzież kończy edukację uniwersytecką na poziomie licencjata i rozpoczyna pracę zawodową.