Nauka w szkołach średnich

27 lipca, 2018 Off By kuba

Nauka w szkołach średnich

Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej, w wieku 12 lat, uczniowie rozpoczynają edukację w szkołach średnich.

Zarówno okresy zajęć szkolnych, jak i przerwy wakacyjne są identyczne jak w przypadku szkół podstawowych.

Szkoła średnia zabiera cztery lata, jednak jest możliwość nieobowiązkowego wydłużenia nauki o kolejne 2 lata – w przypadku gdy uczeń chce się dalej kształcić i zakończyć edukację egzaminem maturalnym.

W odróżnieniu od szkół podstawowych, w szkołach średnich następuje już wyodrębnienie przedmiotów, jednak wciąż są stosowane bloki tematyczne – na przykład blok Nauka – Science, który zawiera zarówno biologię, jak i fizykę czy chemię. Większość przedmiotów jest obowiązkowa, ale są również przedmioty do wyboru przez ucznia, w zależności od zainteresowań.

Charakterystycznym elementem szkolnictwa na etapie szkół średnich w Australii są przesunięcia uczniów w zależności od osiąganych wyników w nauce – najlepsi uczniowie są grupowani razem po każdym etapie edukacji, co oznacza że z każdym kolejnym rocznikiem skład na zajęciach jest różny a uczniów dobiera się na podstawie ich ocen.

Również i w szkołach średnich nie ma podręczników. Ich rolę czasami spełniają przygotowane przez nauczyciela skrypty.

Sporadycznie, choć to już zależy od poszczególnych szkół a nawet nauczycieli, uczniowie otrzymują do wykonania zadania domowe – głównie w postaci projektów do zrealizowania.

W trakcie nauki uczniowie są oceniani na podstawie testów, najczęściej z wynikami w postaci procentowej.

Podobnie jak w szkole podstawowej rolę świadectwa po zakończeniu roku nauki pełni pisemny raport, tym razem jednak raporty obejmują indywidualnie poszczególne przedmioty.

W wieku 15 lat dziecko może wybrać kolejne przedmioty i kontynuować naukę przez kolejne dwa lata, aż do uzyskania matury. Robi tak zdecydowana większość nastolatków. Dokonywane tu wybory mają często bardzo duże znaczenie w przyszłości.

Nauka w college i szkołach zawodowych

Po zakończeniu liceum uczniowie mogą zdecydować się na studia lub na kontynuowanie nauki w jednej z dwóch typów szkół:

– TAFE czyli technikum / studium zawodowe

oraz

– VET czyli szkoła zawodowa.

Uczniowie którzy chcą zdobyć zawód, a nie decydują się na studia, wybiera szkoły typu TAFE. Takie kursy są również oferowane przez niektóre uniwersytety.

Celem takich kursów jest uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu – praktycznie nie występują tu przedmioty w nauce które nie są związane z danym kierunkiem zawodowym.

Liczba i różnorodność kursów zawodowych jest bardzo duża, a czas ich trwania wynosi od kilku tygodni do nawet 2-3 lat.

Po zakończeniu kursu uczeń otrzymuje świadectwo zakończenia nauki, które jednocześnie jest dowodem uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie.